Шаблоны "Тамга"

Танба, Тамга— родовой фамильный знак у казахов. Слово «тамга» — тюркского происхождения и имело несколько значений:

«тавро», «клеймо», основное значение — «печать». Основные требования, предъявляемые к тамгообразному знаку, — это графическая выразительность и лаконизм. Как правило, потомок определённого рода заимствовал тамгу своего предка и

добавлял к ней дополнительный элемент либо видоизменял её. 


 


тамга


тамга шежире казахов, танба, тамга, Ұлы Жуз, Орта Жуз, Кiшi Жуз, Қожа, Қаңлы, Сунақ, tamga, Шежiре,


тамга шежире казахов, танба, тамга, Ұлы Жуз, Орта Жуз, Кiшi Жуз, Қожа, Қаңлы, Сунақ, tamga, Шежiре, , Ұлы Жуз, Орта Жуз, Кiшi Жуз, Қожа, Қаңлы, Сунақ, tamga, Шежiре,


тамга  Ұлы Жуз, Орта Жуз, Кiшi Жуз, Қожа, Қаңлы, Сунақ, tamga, Шежiре,


Қаңлы Каска, Қаңлы, Шапырашты, Найман, Сунак, Байұлы, Қожа, Торе, Ұлы Жуз, Кiшi Жуз, Ақ сүйек

ОРТА ЖҮЗ - СРЕДНИЙ ЖУЗ


Шежiре

Танба, Тамга— родовой фамильный знак у казахов. Слово «тамга»

младший жуз, тамга


Генеалогия ( Шежiре ) казахских родов Қазақтың біртұтас шежіресі.


тамга не принадлежащие жузам


 Танба, Тамга— родовой фамильный знак у казахов. Слово «тамга»


ҰЛЫ ЖҮЗ - СТАРШИЙ ЖУЗ


Orta jüzСтарший жуз / Ұлы Жуз 

Қаңлы-Каска, Қаңлы-Жанболат, Шапырашты


Айдарлы, Акарыс, Аксакал, Албан, Алыбай, Асан, Байдибек, Байдолла, Байтерек, Бактияр, Беимбет, Бирманак, Ботбай, Дулат, Ескельды, Жалайыр, Жалманбет, Жансакал, Жаныс, Жаримбет, Жарыкшак, Жолдаболды, Ибраиым, Іле, Калыбай, Канлы, Караш, Кейкі би, Когам, Куйылдар, Курті, Меайкы, Мекрейіл, Ойсыл, Ошакты, Сакалды, Сары, Сарыуйсін, Сіргелі, Суан, Сыйкым, Сырманак, Толыбай, Узынсакал, Уйсіл, Шанышкылы, Шапырашты, Шегир, Шуманак, Шыбыл, Шымыр, Ысты.


__________________________________________________________________

Средний жуз / Орта Жуз

Найман-Матай- Каптагай-Асан_батыр-Сары_батыр, Асан_батыр-Каржау, Матай-Аталык-Сан


Аргын, Атыгай, Ашамайлы, Баганалы, Базархан, Байталак, Балталы, Басентиин, Бахрам, Бегендык, Беймен, Бетке, Болаткожа, Елемес, Ергенши, Ер-Косай, Ескара, Жадик, Жаманбай, Жангулы, Жантекей, Жантели, Жастабан, Ители, Казыгул, Камбар, Канжыгалы, Карагерей, Каракас, Каракесек, Каракипчак, Карасопы, Каратай, Караул, Карауыл, Кенсадак, Керей, Кетбуга, Китайкипчак, Кокжарлы, Коккоз, Конырат, Котенши, Куандык, Куланкипчак, Кылдыбатыр, Кыпшак, Мадьяр, Матай, Мейрам, Меркит, Молкы, Мулкиаман, Наганай, Найман, Садыр, Сарман, Сарысопы, Суиндык, Суйениш, Таракты, Тобыкты, Токпак, Токтамыс, Тортеуыл, Тортул, Торыкипчак, Уак, Шегендык, Шеруши, Шимойлы, Шубарайгыр, Шубыртпалы.

_____________________________________________________________________

Младший жуз / Кiшi Жуз

Байұлы-Қызылқұрт, Байұлы-Адай-Байбол, Жетіру-Жағалбайлы-Лес (Ілез)


Адай, Алаша, Алимулы, Алтын, Байбакты, Байсары, Байулы, Баксиик, Бериш, Есентемир, Жагалбайлы, Жаппас, Жетыру, Каракесек, Карасакал, Кердери, Кереит, Кете, Маскар, Ногай-казак, Рамадан, Султансиик, Табын, Таз, Тама, Тана, Телеу, Торткара, Шекты, Шенеш, Шеркеш, Шумекей, Ысык.

____________________________________________________________________

Внеплеменные структуры

«Ақ сүйек» - Торе, Қожа , Сунақ

 Казахи и шежире Шежире (каз. шежіре)

Схема: Источник - Синергетический Атлас Казахстан 2011, Мухаметжанов Г.Ф., Хан А.Д.,

Шибутов М.М., Светлаков В.Р.
Фонд Первого Президента Республики Казахстан
Если на любой из опубликованных здесь страничках вы не нашли свою тамгу

пишите мне,  я обязательно дополню коллекцию вашим знаком. 

Благодарю вас за помощь в создании моих коллекций " TAMGA ".

Ваша Vета - дизайнер! :-)
Заказать ТАМГУ в цифровом формате